Помогнете да направим света по-добър. Включете се в турнирите на Пук.бг напълно безплатно!

Пук.бг развива социалните умения на вашите ученици и възпитава у тях загриженост към околната среда!

Проект за по-добро бъдеще на ahaplay.com.
Помогнете да направим света по-добър. Включете се в турнирите на Пук.бг напълно безплатно!
В партньорство с:
Фондация Темпо
Българска Фондация Биоразнообразие
Green Business Norway
С подкрепата на:
dreamix.eu
Благодарение на:
Финансовия механизъм на ЕИП
Проектът „Be Smart, Think Circular“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 98 527 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Be Smart, Think Circular“ е да приложи иновативни съвременни образователни подходи, интегрирани чрез игри и различни интерактивни форми в учебната програма и така да ангажира вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, кръговата икономика и адаптацията и справянето с климатичните промени.

Социалните умения са водещ фактор за успех в 21 в.

На съвременият човек му липсват социални умения

Развийте социалните умения на своите ученици чрез: