Настолна игра „Нефтопукльовците“
Умения за работа в екип
Събиране и изваждане до 100
Подходяща за вкъщи и за училище
Замърсяване на водите с нефт
ИГРАЧИ
1-10 души
ВЪЗРАСТ
8+ години
ВРЕМЕ
15 минути
Само от естествени материали
Само от рециклирана хартия
Био-разградим продукт

Цел на играта

Инцидент води до петролен разлив, който е на път да причини мащабна екологична катастрофа. Появява се Нефтопукльо и започва да попива нефтените петна. Вие му се притичвате на помощ с флотилия от нефтопочистващи кораби. Наричате екипа си „Нефтопукльовците“, защото и на вас ви пука за морската екосистема и искате да я спасите.

Изберете един от най-големите нефтени разливи в историята на човечеството. След това имате 15 минути, за да помогнете на Нефтопукльото да събере в себе си нефтения разлив и да го унищожи. Ще се справите ли? :)

Най-големите нефтени разлива в историята

Как протича играта

След като изберете нефтения разлив, който ще почиствате, започва играта. Тя протича в рундове. Всеки рунд се характеризира с числов интервал (от граници от 0 до 100) и операция (събиране или изваждане). Всички играчи са един отбор и работят в екип, за да намерят комбинация от своите игрални карти, чийто сбор или разлика влиза в числовия интервал на рунда. Колкото повече играчи се включат в комбинацията, толкова повече нефтени петна биват почистени.

Как протича самата игра.

Пример: Интервалът е 13 до 88. Действието е събиране (определя се чрез хвърляне на зар). Трима играчи правят комбинация 22, 47 и 10. 22 + 47 + 10 = 79. 13 ≤ 79 ≤ 88.