Помогнете да направим света по-добър. Включете се в турнирите на Пук.бг напълно безплатно!

Политика за поверителност

Дата на последна актуализация: 9/24/2019

Настоящата Политика за поверителност описва личните данни, които Вие предоставяте на Попалс ООД („Ние“, „Нашите“, „Нас“), докато използвате Нашия софтуерен продукт („Софтуер“) и Нашите услуги („Услуги“), включително Нашия уебсайт https://thepoppals.com („Уебсайт“), както и Нашите мобилни приложения („Приложения“) - Пукльовците („Пукльовците“) и Конфигуратора („Конфигуратор“). Ние няма да използваме тези данни по начин, различен от описания в настоящата Политика за поверителност. Съответно всеки път, когато Вие използвате Нашите Услуги се съгласявате и приемате условията, описани в тази Политика за поверителност към съответния момент.

Нашият Уебсайт е изцяло презентативен и има за основна цел да предостави информация за Услугите, които предлагаме. Той е предназначен за възрастни и не позволява игра.

Пукльовците са предназначени за деца и позволяват игра, докато Конфигураторът е предназначен за учители с цел настройка и стартиране на Пукльовците.

Молим Ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката ни за поверителност, която можете да достъпите във всеки един момент, като потърсите линка Поверителност в Нашия Уебсайт или натиснете бутоните за Поверителност в началния екран на Нашите Приложения.

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци (например име, електронна поща, адрес, телефонен номер и други подобни).

Какви Ваши лични данни събираме и обработваме?

1. Уебсайт

 • Уебсайтът позволява контакт с Нас, при което се попълва контактна форма, изискваща Ваши лични данни, а имено: Име, Организация, Електронна поща и Телефон. В случай че не се абонирате за новини, свързани с Пукльовците, тези данни се използват единствено и само, за да можем в последствие да осъществим обратна връзка с Вас.
 • Уебсайтът дава възможност да вземете безплатен абонамент за Пукльовците. По-долу са описани личните данни, които събираме и обработваме, за да обслужваме ефективно и с нужното качество всеки абонамент.
 • Уебсайтът позволява да изпратите покана на Ваш познат, при което попълвате лични данни, а имено: Вашето име, Вашата електронна поща и Електронната поща на Вашия познат. Тези данни не се запазват и се използват единствено и само, за да изпратим поканата.
 • Уебсайтът дава възможност да се абонирате за нашия новинарски бюлетин. По-долу са описани личните данни, които събираме, за да можем да изпращаме новини, свързани с Пукльовците.

2. Пукльовците

 • Пукльовците не събират (и съответно не обработват) никакви Ваши лични данни.
 • С цел стартиране на игра, Пукльовците изискват достъп до Вашата камера, за да могат да сканират и прочетат настройките за играта посредством специален QR код. Никакви изображения и друга информация от Вашата камерата не се събират и съхраняват локално на Вашето устройство или дистанцирано при Нас.
 • Пукльовците изискват достъп до Интернет единствено с цел да проверят актуалността на своята версия, което има за цел да се улесни тяхното обновяване.

3. Конфигуратор

 • За да може да се използва Конфигуратора, е необходимо да имате закупен Абонаментен план. Той следва да бъде активиран специално за Вашето устройство. Това изисква събирането и съхраняването на идентификационния номер на Вашето устройство, което спада към Вашите лични данни.
 • Конфигураторът събира още информация за броя на направените от Вас Конфигурации, което има пряко отношение към ограниченията на Вашия Абонаментен план. Тази информация не спада към Вашите лични данни и по никакъв начин не може да бъде използвана за Вашето идентифициране.
 • За да може да се ползва Конфигуратора, се изисква достъп до Интернет. Той е необходим, за да се активира Абонаментният Ви план, да се проверява периодично неговата валидност, да се следи за броя на направените Конфигурации и да се провери необходимостта от актуализация на текущата версия.

4. Абонаментен план

 • За да получите Абонамент за Пукльовците Вие трябва да предоставите следните Ваши лични данни - Име, Организация, Държава, Населено място, Електронна поща и Телефон. Те са необходими, за да можем да изпълним задълженията си по този Абонаментен, както и за да подобрим качеството на предлаганите от Нас Услуги.

5. Новинарски бюлетин

 • „СуперХостинг.БГ“ ООД (ЕИК: 131449987), където физически се съхраняват Вашите лични данни. Можете да се запознаете с тяхната Политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php.
 • Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения.

Как съхраняваме Вашите лични данни?

За оперирането на Нашите Услуги Ние използваме облачните услуги и сървъри на „СуперХостинг.БГ“ ООД (ЕИК: 131449987). Съответно Вашите лични данни не се съхраняват физически при Нас, а от „СуперХостинг.БГ“ ООД. Можете да се запознаете с тяхната Политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от Нас до 5 години след изтичане Срока на валидност на свързания с тях Абонаментен план.

Кой друг има достъп до Вашите лични данни? Как защитаваме Вашите лични данни?

 • Ние взимаме всички възможни предпазни мерки, за да защитим Вашите лични данни. Всички комуникационни канали между Уебсайта, Пукльовците, Конфигуратора и Сървърите на СуперХостинг.БГ използват криптиращ протокол – Secure Sockets Layer (SSL сертификат за сигурност), което не позволява Вашите лични данни да бъдат откраднати от трети лица. Повече за същността и ролята на SSL сертификатите можете да прочетете тук: https://help.superhosting.bg/ssl-certificates-secure-communication.html#whichssl.
 • Използвайки услугите на „СуперХостинг.БГ“ ООД, Ние се възползваме от тяхната система за сигурност на цялата инфраструктура (т.нар. SH Protect), както и от системата за защита от DDoS атаки, чиято цел е блокиране на злонамерени действия към информацията, която се съхранява на техните сървъри.

Събираме ли лични данни от деца?

 • Уебсайтът и Конфигураторът не са предназначени за деца и съответно не се очаква те да бъдат ползвани от лица под 16 години. В случай че остановим нарушение – ще предприемем необходимите мерки, за да унищожим събраните лични данни и ще деактивираме свързаните с това нарушение Абонаментни планове.
 • Пукльовците се използват от деца, но само в защитена среда – по преценка и под надзора на възрастен човек. Също така те не събират никакви лични данни за децата, както и не съдържат препратки към други приложения и/или уебсайтове.

Какви са Вашите права във връзка с личните Ви данни?

 1. Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Нас;
 2. Право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни – Важно е да знаете, че при заличаване на Вашите лични данни ще бъдат деактивирани и всички свързани с тях Абонаменти планове, като за тях няма да се дължи от Наша страна възстановяване на предварително платените суми или друг вид неустойка;
 3. Право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 4. Правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 5. Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
 6. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

За да упражните права 1, 2, 3, 4 и 5 е необходимо писмено искане от Ваша страна и удостоверяване на Вашата самоличност. Подаването на тези искания е безплатно, но си запазваме правото да наложим административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

Какви са Вашите права при нарушаване на сигурността на личните Ви данни?

Ние ще докладваме на всички засегнати лица за всяко противозаконно нарушаване на сигурността на личните данни, които събираме и съхраняваме, в рамките на 72 часа от момента на нарушаването.

Как ще бъдете уведомен при промяна в настоящата Политика за поверителност

При промяна в Политиката ни за поверителност Ние ще актуализираме Датата на последна актуализация, която се намира най-горе в настоящия документ.

Как да се свържете с Нас?

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля свържете се с Нас:

Наименование: „Попалс“ EООД
Седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Розова долина“ №5, ап. 7
Адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Розова долина“ №5, ап. 7
Телефон: 0893691583
Електронна поща: contact@puk.bg

Къде можете да подадете жалба, ако считате че правата Ви по отношение на личните Ви данни са нарушени?

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
Телефон: 029153518
Уебсайт: http://www.cpdp.bg