Проблемът

Меките умения са водещ фактор за успех в 21 в.

Standford University
75% от успеха на един човек в професионално отношение се дължи на притежаваните от него меки умения.
Harvard University
Колко успешен ще бъде един служител зависи на 85% от меките умения, които притежава.
Queen's University
73% от работодателите в бъдеще ще държат най-много на меките умения на своите служители.
University College London
Доказахме положителна връзка между притежаваните меки умения и благополучието като възрастен.
Chicago University
Установихме, че колкото по-развити са меките умения на един човек, толкова по-висок е неговият академичен успех.
Това са водещите университети в света и те са единодушни, че степента на развитие на меките умения предвещават висок успех в академичен, професионален и личен план в 21 в.

На съвременият човек му липсват меки умения

Wall Street Journal
89% от работодателите имат сериозни предизвикателства с намирането на служители с развити меки умения.
LinkedIn
В нашата класация на липсващи умения, които работодателите търсят – меките умения са на място номер 1.
Adecco
Всеки втори работодател посочва липсата на меки умения у своите служители като най-голямата заплаха за своя бизнес.
Partnership for 21st Century Learning
Смятахме, че най-големият проблем на образованието по света е, че не осигурявя достатъчно висока техническа експертиза. Грешахме. Най-големият проблем е липсата на развити меки умения.
Програма за международно оценяване на учениците
64% от учениците на възраст 15 - 16 години нямат дори базови умения за работа в екип и не могат да решават проблеми в група. В това отношение образователните системи по света се провалиха.
Това са само част от негативните статистики, които ясно показват, че меките умения са дефицит в съвремения свят. И нещо по-притеснително – образователната ни система сериозно изостава в развитието на тези умения у подрастващите.

Развийте меките умения на своите ученици чрез:

Пук.бг