Развийте меките си умения с Пук.бг

Образователна платформа от ново поколение

Пук.бг
Aвторска методика на обучение
Разработена с помощта на водещи психолози и педагози в областта.
Авторски дигитални и физически образователни игри
Ключов фактор за успех в играта е грижата към другите.
Примественост чрез обхващане на всички възрастови групи до прогимназиален етап
Приложима за предучилищна възраст и за класове от 1-ви до 7-ми клас.
Екологична тематика
Учи на загриженост към природата и към света като цяло.
Съдържание, съобразено с учебната програма на МОН
Учениците затвърждават знанията си по математика, български език и литература и др. учебни предмети.
Отворена общност
Други организации могат да се включат със свое образователно съдържание.
Образователни турнири
Ученици работят заедно и помогнат в решаването на реални обществени проблеми.

Платформа с отлични отзиви от учители и ученици

Учител
От учители
Ученик
От ученици

Ангажираност и мотивация за учене на ново ниво