Помогнете да направим света по-добър. Включете се в турнирите на Пук.бг напълно безплатно!

Участвайте със свои отбори в турнирите на Пук.бг

Създадохме турнирите на Пук.бг, за да могат децата да помогнат на истинските Пукльовци. Пукловците в реалния живот. На всички онези екологични организации, които всеки ден полагат огромни усилия, за да съхранят и опазят това, което ние сме приели за даденост! ❤️ Нашата природа. Нашата прекрасна планета Земя. Нашето Бъдеще.
Тези турнири се случват благодарение на:
Финансовия механизъм на ЕИП
Проектът „Be Smart, Think Circular“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 98 527 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Be Smart, Think Circular“ е да приложи иновативни съвременни образователни подходи, интегрирани чрез игри и различни интерактивни форми в учебната програма и така да ангажира вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, кръговата икономика и адаптацията и справянето с климатичните промени.